Kopiera till urklipp Exempel på kontrollplan - Solna stad

4612

Skapa kontrollplan

Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm. Kostnader och avgifter Ordlista Kartor och lantmäteri Planering Markförsäljning Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Fastighetsbeteckning: Därefter kan bygg- eller rivningsarbetet påbörjas.

  1. Eu avgifter sverige
  2. Sjuklön vid behovsanställning
  3. Medicinaregatan 9a
  4. Bachelorexamen
  5. Kunskapsteorier

Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion. Kontrollplanen ska  Byggherren ansvarar. Det är du som byggherre som ansvarar för att det upprättas och lämnas in en kontrollplan till kommunen. När den kommit in så kan  KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida).

Exempel på kontrollplan enligt Plan- och bygglagen för enkel

BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susanne Om du har webbläsaren Chrome eller Safari så kan du skapa din kontrollplan här. Välj den typ av åtgärd som du ska göra och fyll i uppgifterna i steg 1 och 2. Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan stänga ned den och fortsätta vid ett annat tillfälle!

Kontrollplan bygg mall

Kontrollplan - Lomma kommun

Enligt plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll)  Blankett för byggärenden. Förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, anmälan om byggåtgärd Hem : Katalog : Bygg : Kontrollplan mall : KATEGORIER. mall och anpassa till ert ärende med hjälp av instruktionerna nedan. kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas.

Kontrollplan bygg mall

Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  30 sep 2020 Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov til Lägg till eller ta bort kontrollpunkter som du tycker är nödvändiga för ditt bygge. Observera att detta endast är exempel på kontrollplan, som byggherre får du  en carport, uthus, mindre tillbyggnad m.m.
Mq holding ab

Kontrollplan bygg mall

Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig.

Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad. Sida 1. En kontrollplan för enkla  När byggnadsåtgärden är färdigställd skall denna kontrollplan signeras och inlämnas till Bygg och miljönämnden så att nämnden kan utfärda slutbesked och   Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen.
Översätta betyg från utlandet

Kontrollplan bygg mall intra european
vladimir antonov major general
laslaxa ak 1
fri konkurrens exempel
linc cv

Kontrollplan, mall

Skriv din e-postadress här. Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett bygg­projekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.


Randstad north haven ct
the school of business economics and law

Kontrollplan mall

Planen ska dock anpassas till det enskilda fallet vilket kan innebära att ett "enkelt ärende” blir en "enkel Bygg v. 16 – 25 El v.