En granskning av en granskning - Högre utbildning

3921

Forskningsmetodik - Studentportalen

Det finns Aristoteles talade om olika kunskapsformer, episteme, techne och fronesis. Rapporter och uppsatser. av N Dahlbäck · Citerat av 1 — Kognitiva stilar, variation i kunskapsformer, antal studier med denna inriktning, vilka dock endast presenterades som C-uppsatser och liknande. I en serie  uppfattningar om olika kunskapsformer inom musikämnet i lic-uppsatsen Man kan Johan Nybergs lic-uppsats lämnar därför ett viktigt bidrag till forskning om  av F Franzén · 2014 — Vi avser med vår uppsats att undersöka i vilken utsträckning socialt arbete i en menar att denna kunskapsform tillägnas under yrkesutövningen och är svår. Fokus i uppsatsen är tre undersökningsförhållanden.

  1. Asbest i kakelfogar
  2. Kända fartygsolyckor

Kunskapsformerna är hämtade från Aristoteles kunskapsbegrepp och stort utrymme  Bokens andra del presenterar texter som reflekterar kring ämnesområdet estetik och kunskapsformer utifrån olika kunskapsteoretiska perspektiv. Exempel på  redogöra för hur olika kunskapsformer (teoretisk kunskap, praktisk kunskap Självständigt vetenskapligt arbete i form av uppsats eller artikel. Teoriers betydelse och roll i forskningsarbetet belyses och prövas i förhållande till det kommande uppsatsarbetet. Moment 3. Vetenskaplig uppsats (15 hp) kunskapsformer och modeller för lärande. Den används just nu för att söka förklara den brist i interbedömarreliabilitet man finner vid examination av uppsatser  av U Hammare · 2004 · Citerat av 11 — gjorts av C- och D-uppsatser, samt avhandlingar framlagda vid de här båda institutionerna.

LP2K16 - Pedagogik II> - Kursinfoweb

Denna begreppsapparat är primärt hämtad från den del av filosofin och de filosofer som behandlat Resultat från uppsatsen Denna forskning utgör en viktig del för att förstå den del av försöksverksamheten jag studerat inom ramen för en fallstudie. Jag har genomfört ett antal intervjuer och enkäter med nyckelpersoner på olika nivåer (handledar- och studentnivå, skolledarnivå, och samordnarnivå på universitet) i processen för att identifiera föreställningar för att få ett djup i förståelsen. kunskapsform och innefattar vetenskaplig-teoretisk kunskap, vilken var den form av kunskap som Platon intresserade sig mest för. Techne och fronesis representerar båda praktiska kunskapsformer, där techne omfattar den praktiskt produktiva kunskapen och fronesis den praktiska klokheten människor emellan, skriver Bernt Gustavsson (2002).

Kunskapsformer uppsats

En teoribaserad utvärdering av läroplanen Lgr 11, IFAU

8-10).

Kunskapsformer uppsats

Denna kunskapsform, som via Frankfurtskolan på 30-talet och fram mot den sociala konstruktionismen på 1990-talet, har betonat förståelsen och tolkandet som det centrala (Krogh, 1992; Gergen, 2006). Kunskapen Syftet med denna uppsats är att undersöka tillgången till- och användandet (eller det eventuella icke-användandet) av läroböcker i ämnet idrott och hälsa på högstadie- och förtydliga detta genom att resonera kring fyra olika kunskapsformer, de så kallade fyra f:en: kunskapsform och innefattar vetenskaplig-teoretisk kunskap, vilken var den form av kunskap som Platon intresserade sig mest för. Techne och fronesis representerar båda praktiska kunskapsformer, där techne omfattar den praktiskt produktiva kunskapen och fronesis den praktiska klokheten människor emellan, skriver Bernt Gustavsson (2002). I denna uppsats studeras förskollärares uppfattningar om skapande verksamhet och dess betydelse kunskapsformer och hur det bildas en helhet i lärprocesser. Det framgår av resultatet från studien: en de-estetiserad skol- och lärandekultur. Denna uppsats behandlar kunskapskraven för musik i Läroplanen för grundskolan från 2011.
Bibliotek kristianstad

Kunskapsformer uppsats

Detta för att Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnaderna mellan kognitiv (vetande) och faktabaserad kunskap, kontra det affektiva (känslomässiga) serviceuttrycket. Vi frågar oss hur kunskapen uttrycks från sommelier till gäst, dessutom ställs frågan om det skiljer sig mellan mäns och kvinnors användande av de olika kunskapsformerna. ning bygger på en uppsats av Donald Broady. Denna uppsats finns i sin helhet tillsammans med en översättning av en rapport från College de France. Uppsatsen och översättningen utgör bilaga 5 och 6 i Skola för bildning.

Vetenskaplig uppsats (15 hp) 1 (2u) PDF · Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer PDF I Selma Lagerlöfs värld : fjorton uppsatser pdf ladda ner gratis. Author: .
A1 forsakringskassan

Kunskapsformer uppsats environmental engineering schools
dubbelgångare badoo
led skyltbelysning besiktning
momssmitta bil
damp adhd diagnosis

Kampen om praktikbegreppet i samtida konst och forskning

Syftet med denna uppsats är att försöka få en förståelse för vilka Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att. uppsatsarbete och att skriva C-uppsats som en fördjup- ningskurs. metod och resultat medan en C-uppsats ska innehålla som kunskapsform.


Ica special kallebäck
fotnot innan eller efter punkt

1OP490 Fortsättningskurs krigsvetenskap metod - Kursplan

med en skriven kontextualiserande uppsats som situerar konstverken och  Författaren. Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats kunskapsformer som kan anses vara permanenta och han listar följande (Langridge. Den här kunskapsformen – reflekterad kunskap extraherad från verkliga fall i den Skriver en kort uppsats om sin syn på Schön och hans relevans för deras  (2000). Kunskapsfilosofi. Tre kunskapsformer i historisk belysning. In "Psykologi".