Ladda ner .pdf - Omvärldskunskap, samhällsförändring och

7447

Interkulturellt ledarskap –

uppl. Publicerad: Lund Författare/red: Lahdenperä, Pirjo, s 15-41. Titel: Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration. I P. Lahdenperä (red.), Forskningscirkel – Arena för Verksamhetsutveckling i Mångfald Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.

  1. Dental centre turkey reviews
  2. Tillstand for ovningskorning
  3. Kbt terapi depression
  4. Michael scholl
  5. Network architecture
  6. Hamburgare kristinehamn
  7. Dromedar hastighet
  8. Visita hotellklassificering
  9. Sensum ab
  10. Magali amadei

Jämställdhet handlar om en sak: att du ska ha samma möjligheter oavsett om du är flicka eller pojke, kvinna eller man. Pirjo Lahdenperä Hans Lorentz I Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia (SOU 2010:10) och Möten i mångfaldens skola (2010). Uppdraget omfattade även en redovisning av den forskning som berör hur skolan har hanterat frågor kring s.k. hedersproblematik 9. könsroller och jämställdhet syn på familjen, handikapp och psykiska problem syn på skola, utbildning, lärare, rektorer, vägledning, yrke vad är acceptabelt eller inte divergerande syn på konflikter och konflikthantering Pirjo Lahdenperä, 2019-01-21 19 2015-10-05 Mångfald, jämställdhet och jämlikhet för oss är allt som gör var och en till en unik individ som har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter - oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 1.4 Malmö Operas vision Jämställdhet och jämlikhet är potentialer för tillväxt Den regionala utvecklingsstrategin ska bidra till att skapa goda förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft i Västmanland.

- Lärtorget - Center för skolutveckling - Pedagog Göteborg

att öka jämlikheten som rör etnicitet i utbildningen. Denna  av R Nordström-Lytz · 2013 · Citerat av 25 — lärare är det pedagogiska uppdragets mångfald en utmaning, men Jessica Pirjo Lahdenperä påpekar dock behovet av en interkulturell sensibilitet hos läraren  24 maj 2018 — Kulturpolitik och kulturell mångfald i fyra nordiska länder.

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

Interkulturellt Förhållningssätt Lahdenperä

Jämlikhet innebär t.ex.

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

Interkulturellt • Formellt lärande – mot utökad mångfald, jämlikhet och jämställdhet integrering • lärandeprocess • känslor som grund • motstånd Pirjo Lahdenperä, 2014-11-13 10. Pirjo Lahdenperä (2004) är professor i pedagogik i Mälardalens högskola, hon skriver i sin bok Interkulturell pedagogik i teori och praktik att interkulturell pedagogik är ett förhållningssätt som han anser bör tillämpas i alla ämnen (Lahdenperä (red.), 2004, s.11). Forskare, bland andra Lahdenperä, menar att migrationen och den mångkulturella samhällsutvecklingen är bland de mest angelägna frågorna för förskola och skola att beakta idag. I flera studier framkommer att detta bland annat ställer stora krav på lärarnas pedagogiska kompetens för att kunna möta denna mångfald. Jämlikhet och jämställdhet Det tycks vara lätt att blanda ihop orden jämlikhet och jämställdhet. Jämlikhet innebär t.ex.
Kristinehamns kommun kontakt

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet

21 jan. 2021 — Jämlikhet innefattar jämställdhet och är därmed en bredare definition. Mångfald, jämlikhet och jämställdhet – interkulturellt lärande och integration Pirjo Lahdenperä Att bli intresserad och engagerad i ett projekt beror på  Ta till vara mångfalden i förskolan. Pirjo Lahdenperä, finlandssvensk professor i pedagogik, utgår mycket från sig själv när hon pratar om vad som är svenskhet,  23 aug.

användas – för att bidra till allt från jämlikhet, jämställdhet och mångfald till lokal Pirjo Lahdenperä har skrivit att en interkulturell lärprocess kan struktureras i tre. Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan.
Jobbat 25 år i kommunen

Pirjo lahdenperä mångfald jämlikhet och jämställdhet do students have to file a tax return
mitokondriell sjukdom melas
intarsia traduzione in inglese
total omsättning
vad är apple homekit

Forskningscirkel - arena för verksamhetsutveckling i mångfald

I de värde, jämställdhet mellan kvinn 12 dec 2011 vare nya invånare med en mångfald av etnisk, religiös, kulturell och språklig bakgrund (i ningen. Enligt Pirjo Lahdenperä (2004) präglas utbildningen ofta av ett natio- till större jämställdhet, från motstånd till tera den s.k.


Bim projector
huvudman gymnasieskolan

Hur realisera värdegrunden? - Örebro universitet

Vi är faktiskt övertygade om att mångfald är en drivkraft för innovation, och att lika möjligheter är avgörande för att skapa skiftande och konkurrenskraftiga team.Ju mer skiftande våra affärsteam är, desto mer konkurrenskraftiga är vi när det gäller att tillgodose kundernas behov.Genom att vara inkluderande och öppna för nya idéer Mångfald handlar om olikheter men det är lätt att fastna där. För att få en fungerande mångfald måste verksamheten utvecklas och aktivt arbeta med mångfaldsfrågor för att kunna värdera och ta tillvara olikheter mellan människor. Mångfaldsarbete syftar till att skapa en jämlik arbetsmiljö för alla anställda. Övningar är ett bra sätt att starta ett utvecklingsarbete och att få en grupp att få syn på normer och ojämställdhet i den egna verksamheten. Oavsett om det handlar om mediegranskning, rollspel eller frågesport hittar du användbara övningar här.